GERD

posted in: gerd | 0

สัญญาณเตือนกรดไหลย้อน .เบื่อไหม !! เป็นกรดไหลย้อนมานาน รักษายังไงก็ไม่หาย ป้องกันได้ก่อนเป็นโรคเรื้อรัง .คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ?? ท้องอืด แน่นท้องอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกเจ็บหน้าอก จุกคล้ายมีอะไรติดหรือขวางอยู่บริเวณคอเรอเหม็นเปรี้ยว มีน้ำรสเปรี้ยวๆหรือขมออกมากลืนลำบากคลื่นไส้ อาเจียน .โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก หรืออาการขย้อนรบกวนชีวิตประจำวันได้ .#สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหาร ที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลล์ การสูบบุหรี่ และยาบางชนิดความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหาร ทำให้อาหารที่รับประทานลงช้าหรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้น