สัญญาณเตือนกรดไหลย้อน

.
เบื่อไหม !! เป็นกรดไหลย้อนมานาน รักษายังไงก็ไม่หาย ป้องกันได้ก่อนเป็นโรคเรื้อรัง

.
คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ??

ท้องอืด แน่นท้อง
อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก
เจ็บหน้าอก จุกคล้ายมีอะไรติดหรือขวางอยู่บริเวณคอ
เรอเหม็นเปรี้ยว มีน้ำรสเปรี้ยวๆหรือขมออกมา
กลืนลำบาก
คลื่นไส้ อาเจียน

.
โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก หรืออาการขย้อนรบกวนชีวิตประจำวันได้

.
#สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหาร ที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลล์ การสูบบุหรี่ และยาบางชนิด
ความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหาร ทำให้อาหารที่รับประทานลงช้าหรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ
ความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้น